Öt perc történelem fiataloknak

Öt perc történelem fiataloknak

Tartalomjegyzék
 1. rész: Ráhangoló tájékoztató
 2. rész: Bevezetés 1.
 3. rész: Bevezetés 2. Nagy emberek a magyarokról
 4. rész: Bevezetés 3. A mi generációnk (1950-es, 1960-as években születettek) vajon lehet még példa a mai fiatalok előtt
 5. rész: Magyar Kálvária
 6. rész: A vándorló és letelepedő magyarok életmódja
 7. rész: A magyarok sikerei 1.
 8. rész: A magyar rovásírásról és egy Árpád-kori botnaptárról Friedrich Klára írása
 9. rész: A magyar rovásírásról és egy Árpád-kori botnaptárról Friedrich Klára írása
 10. rész: A magyarok sikerei 2.
 11. rész: A magyarok sikerei 3.
 12. rész: Száz év, nyolc király. Könyves Kálmán trónra lépésétől III. Béla, az Aranyváros hercege haláláig (1095 – 1196)
 13. rész: Imre király és az Aranybulla korának Magyarországa (1196-1235)
 14. rész: IV. Béla trónra lépése és a mongol (tatár) hadjárat igaz története
 15. rész: A mongoljárástól az Árpád-ház kihalásáig (1241 – 1301)
 16. rész: Nemzetünk szimbolikus jelképe, a Hősök tere kialakításának története
 17. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 1. rész
 18. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 2. rész
 19. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 3. rész
 20. rész: Árpád-házi királynék 1. rész
 21. rész: Árpád-házi királynék 2. rész
 22. rész: Az Árpád-ház női szentjei
 23. rész: Árpád-háziak – trónviszályok – Anjouk kora
 24. rész: Anjou Károly Róbert „kincses Magyarországa” 1. rész
 25. rész: Anjou Károly Róbert „kincses Magyarországa” 2. rész
 26. rész: Nagy Lajos, a lovagkirály – 1. rész
 27. rész: A Mikulás és a Karácsony története – 1. Karácsonyi melléklet
 28. rész: A Magyar Karácsony története – 2. Karácsonyi melléklet
 29. rész: Nagy Lajos gazdaság- és művelődéspolitikája – 2. rész
 30. rész: Luxemburgi Zsigmond uralkodása
 31. rész: Hunyadi János küzdelme a török ellen. Erdélytől Várnán át Nándorfehérvárig
 32. rész: Hunyadi Mátyás ifjúkora, trónra kerülése és hatalmának megszilárdítása 1. rész
 33. rész: Mátyás háborúi, a reneszánsz kultúra Magyarországon, a király halála 2. rész
 34. rész: Mátyástól Mohácsig. Az önálló hazától a Fuggerek Magyarországáig (1490-1526)
 35. rész: Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!”
 36. rész: Húsvéti ünnepkör
 37. rész: Magyarország a cselszövők hálójában. Az ország három részre szakadása
 38. rész: Pünkösd
 39. rész: Trianon – 102 (Emlékezés Trianon tragédiájára)
 40. rész: Az Erdélyi Fejedelemség születése
 41. rész: Élet a Magyar Királyság területén
 42. rész: A Török Hódoltság története
 43. rész: A reformáció kialakulása, elterjedése Magyarországon
 44. rész: A tridenti zsinat. Az ellenreformáció kezdete Európában. A katolikus megújulás Magyarországon
 45. Tétény Nap – 2022. november 5.
 46. Az ősmagyar történelem hazai kutatása a 21. században
 47. Szigetvári Zrínyi Miklós, akik példát mutat ott bátorságból, hazaszeretetből, s horvát gyökerei mellett magyarságáról
 48. Zrínyi Miklós,a szigetvári hős dédunokája. A politikus, hadvezér, költő és író, aki életét adta hazájáért, Magyarországért
 49. Zrínyi Péter, a szigetvári hős dédunokája. Zrínyi Ilona, a magyar történelem hősnője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja
 50. Rákóczi Ferenc gyermek- és ifjúkora. A kisdiák tanulóévei Neuhausban és Prágában
 51. Békeviselt nemzedék
 52. Rákóczi Ferenc ifjúkora, házassága, kalandos útja és a szabadságharc kezdete
 53. A Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc rövid története (1703-1711)
 54. Rákóczi Ferenc elhagyja hazáját, a magyar fejedelem emigrációja és halála
 55. Mária Terézia magyar királynő, a „jóságos császárnő” hatalomra kerülése, uralkodása, szerepe hazánk történelmében
 56. A felvilágosodás kora Magyarországon. A gazdasági és társadalmi fejlődés – 1526 óta folyamatosan – a Habsburg érdekeknek volt alárendelve
 57. Habsburg I. Ferenc uralkodása a francia terrorforradalom árnyékában. Felvilágosodás magyar módra
 58. Habsburg I. Ferenc uralkodása és a magyar reformkor kibontakozásának időszaka. A reformkor kiemelkedő alakjai
 59. Petőfi Sándor történelmi küldetése
 60. Az 1848/1849. évi szabadságharc kezdete. A pákozdi csatától a tavaszi hadjáratig
 61. Advent és a karácsonyi ünnepkör
 62. „A történelem az élet tanítómestere”? (1.rész)
 63. „A történelem az élet tanítómestere”? (2.rész)
 64. „A történelem az élet tanítómestere”? (3.rész)