Öt perc történelem fiataloknak

Öt perc történelem fiataloknak

Tartalomjegyzék
 1. rész: Ráhangoló tájékoztató
 2. rész: Bevezetés 1.
 3. rész: Bevezetés 2. Nagy emberek a magyarokról
 4. rész: Bevezetés 3. A mi generációnk (1950-es, 1960-as években születettek) vajon lehet még példa a mai fiatalok előtt
 5. rész: Magyar Kálvária
 6. rész: A vándorló és letelepedő magyarok életmódja
 7. rész: A magyarok sikerei 1.
 8. rész: A magyar rovásírásról és egy Árpád-kori botnaptárról Friedrich Klára írása
 9. rész: A magyar rovásírásról és egy Árpád-kori botnaptárról Friedrich Klára írása
 10. rész: A magyarok sikerei 2.
 11. rész: A magyarok sikerei 3.
 12. rész: Száz év, nyolc király. Könyves Kálmán trónra lépésétől III. Béla, az Aranyváros hercege haláláig (1095 – 1196)
 13. rész: Imre király és az Aranybulla korának Magyarországa (1196-1235)
 14. rész: IV. Béla trónra lépése és a mongol (tatár) hadjárat igaz története
 15. rész: A mongoljárástól az Árpád-ház kihalásáig (1241 – 1301)
 16. rész: Nemzetünk szimbolikus jelképe, a Hősök tere kialakításának története
 17. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 1. rész
 18. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 2. rész
 19. rész: A magyar-lengyel kapcsolatok történetének ezer éve – 3. rész
 20. rész: Árpád-házi királynék 1. rész
 21. rész: Árpád-házi királynék 2. rész
 22. rész: Az Árpád-ház női szentjei
 23. rész: Árpád-háziak – trónviszályok – Anjouk kora
 24. rész: Anjou Károly Róbert „kincses Magyarországa” 1. rész
 25. rész: Anjou Károly Róbert „kincses Magyarországa” 2. rész
 26. rész: Nagy Lajos, a lovagkirály – 1. rész
 27. rész: A Mikulás és a Karácsony története – 1. Karácsonyi melléklet
 28. rész: A Magyar Karácsony története – 2. Karácsonyi melléklet
 29. rész: Nagy Lajos gazdaság- és művelődéspolitikája – 2. rész
 30. rész: Luxemburgi Zsigmond uralkodása
 31. rész: Hunyadi János küzdelme a török ellen. Erdélytől Várnán át Nándorfehérvárig
 32. rész: Hunyadi Mátyás ifjúkora, trónra kerülése és hatalmának megszilárdítása 1. rész
 33. rész: Mátyás háborúi, a reneszánsz kultúra Magyarországon, a király halála 2. rész
 34. rész: Mátyástól Mohácsig. Az önálló hazától a Fuggerek Magyarországáig (1490-1526)
 35. rész: Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!”
 36. rész: Húsvéti ünnepkör
 37. rész: Magyarország a cselszövők hálójában. Az ország három részre szakadása
 38. rész: Pünkösd
 39. rész: Trianon – 102 (Emlékezés Trianon tragédiájára)
 40. rész: Az Erdélyi Fejedelemség születése
 41. rész: Élet a Magyar Királyság területén
 42. rész: A Török Hódoltság története
 43. rész: A reformáció kialakulása, elterjedése Magyarországon
 44. rész: A tridenti zsinat. Az ellenreformáció kezdete Európában. A katolikus megújulás Magyarországon
 45. Tétény Nap – 2022. november 5.
 46. Az ősmagyar történelem hazai kutatása a 21. században
 47. Szigetvári Zrínyi Miklós, akik példát mutat ott bátorságból, hazaszeretetből, s horvát gyökerei mellett magyarságáról
 48. Zrínyi Miklós,a szigetvári hős dédunokája. A politikus, hadvezér, költő és író, aki életét adta hazájáért, Magyarországért
 49. Zrínyi Péter, a szigetvári hős dédunokája. Zrínyi Ilona, a magyar történelem hősnője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja
 50. Rákóczi Ferenc gyermek- és ifjúkora. A kisdiák tanulóévei Neuhausban és Prágában
 51. Békeviselt nemzedék
 52. Rákóczi Ferenc ifjúkora, házassága, kalandos útja és a szabadságharc kezdete
 53. A Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc rövid története (1703-1711)
 54. Rákóczi Ferenc elhagyja hazáját, a magyar fejedelem emigrációja és halála
 55. Mária Terézia magyar királynő, a „jóságos császárnő” hatalomra kerülése, uralkodása, szerepe hazánk történelmében
 56. A felvilágosodás kora Magyarországon. A gazdasági és társadalmi fejlődés – 1526 óta folyamatosan – a Habsburg érdekeknek volt alárendelve
 57. Habsburg I. Ferenc uralkodása a francia terrorforradalom árnyékában. Felvilágosodás magyar módra
 58. Habsburg I. Ferenc uralkodása és a magyar reformkor kibontakozásának időszaka. A reformkor kiemelkedő alakjai
 59. Petőfi Sándor történelmi küldetése
 60. Az 1848/1849. évi szabadságharc kezdete. A pákozdi csatától a tavaszi hadjáratig
 61. Advent és a karácsonyi ünnepkör
 62. „A történelem az élet tanítómestere”? (1.rész)
 63. „A történelem az élet tanítómestere”? (2.rész)
 64. „A történelem az élet tanítómestere”? (3.rész)
 65. „A történelem az élet tanítómestere”? (4.rész)
 66. „A történelem az élet tanítómestere”? (5.rész)