Tankönyvek - Történelem

Tankönyvek – Történelem

A NAT szabályozásának megfelelően – 1996-ban – az 5. és 6. osztályban nem történelmet, hanem társadalomismeret tantárgyat vezettek be. Ennek jegyében készültek el a 10–12 éves korosztálynak szóló tankönyvek.
DSCF9780 DSCF9783

Az őskortól kezdődő történelem tananyag tanítása 7. osztályban kezdődött. Ez a 4+8 osztályos iskolaszerkezet megteremtését tűzte ki célul, amelynek értelmében a 12. osztály végén a 18 éves tanuló érettségi vizsgát tesz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A tanügyi változások, a 8. osztályos (4+4) rendszer erős gyökerei oda vezettek, hogy 1999-től az iskolák döntő többségében maradtak, illetve visszatértek az 5–8. osztályos rendszerben működő (őskortól – napjainkig) történelem tanításához.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A tanárok munkáját is szerettük volna megkönnyíteni, amikor a tankönyvek és a munkafüzetek mellé elkészítettük a tanári kézikönyveket, melyekben óravázlatok, tanmenet, módszertani javaslatok, s a témazárók megoldása egyaránt szerepelnek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2000-ben megjelent a 7. osztályos történelem tankönyvcsalád, amely a nyolcosztályos iskolarendszer megszilárdulását követte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A következő munka a 8. osztályosoknak szóló tankönyvcsalád volt, ami az utolsó fejezetében már tárgyalta 1990–2000 közötti évtized legfontosabb eseményeit is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
4.3 9851 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A 2002 után bekövetkezett politika (kormány-) váltás a NAT újabb megváltoztatásához vezetett, ami szükségessé tette a történelem tankönyvcsalád megújítását is.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1.3 9882
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1.3 9882
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2.4 9905 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
4.4 9927 4.3 9924

 

A 2006/2007-es tanévben a tankönyvkiadók újra nekifoghattak a taneszközök átalakításhoz, mikor a kompetencia, a nem szakrendszerű és hasonló „reformok” kényszerítették arra a kiadót és a szerzőt, hogy átgondolják eddigi kiadványaik átdolgozását.
Ennek eredményeként látott napvilágot az új 5-8. osztályos tankönyvcsalád, mely valóban megújulást jelentett belső tartalmában és külső megjelenésében egyaránt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az új kiadványok már úgy jelentek meg, hogy a munkafüzet megoldókulcsa a tanári kézikönyv része lett.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A jelenleg forgalomban levő, 2013-ig a tankönyvlistán szereplő, az Oktatási Hivatal által elfogadott 7. és 8. osztályos történelem tankönyvek szerkezete, topográfiája követte az 5. és 6. osztályos tankönyvek felépítését.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az elmúlt két évtizedben nem szűnt meg az a vita, mely a tanulók túlterheltségéről szólt és szól ma is.
A vita súlyponti kérdése a tananyag mennyisége, azaz hogy az adott tankönyv megtanulandó mennyisége sok, éppen elegendő, vagy kevés. Megfelel-e a tanulók életkori sajátosságainak, s feldolgozható-e a rendelkezésre álló a heti 1, 2, vagy 3 órában? A történelem tantárgy esetében 5 – 8. osztályban heti 2 óra áll a tanárok és tanulók rendelkezésére.

Az igazi problémáról, hogy mi vonja el a gyerekek idejét, figyelmét az iskolától, kevesebb szó esik, tekintettel arra, hogy az már túlmegy az iskola falain, hiszen komoly társadalmi problémáról van szó. A vég nélküli tananyagcsökkentés nem lehet megoldás, mert azért abban a szakma nagy része egyetért, hogy ismeretek nélkül nincs értelme kompetenciáról, fejlesztésről, egyáltalán oktatásról, nevelésről beszélni.
Az ellentmondás feloldása érdekében az Apáczai Kiadó 2012-ben a jelenleg is érvényes és rendlehető tankönyvei mellett megjelenteti az 5. és 6. osztályos tankönyvcsaládot, melyek, ha nem is kevesebb tananyagot, de azt más feldolgozásban tárgyalják.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bánhegyi Ferenc