Szent Lászlóra emlékezünk

Szent Lászlóra emlékezünk

Szent László emlékezete 2017-ben, a kiemelten ünnepelt Szent László Évben nem ért véget. Az idén, 2018. június 16-án újra benépesültek Várad utcái, terei, templomai, ahol a helyi lakosok és a szép számmal megjelenő vendégek egy héten át nagy királyunkra emlékeznek. A nyitó előadást Kásler Miklós miniszter tartotta, aki kiemelte, hogy Szent László az egyik legnagyobb magyar államférfi volt. László király minden későbbi magyar uralkodó példaképe volt, amit csak a Habsburgok trónra kerülése tört meg. Kásler Miklós kiemelte, hogy László király fontos szerepet játszott a Szent Korona-tan megerősítésében, amely „a világon egyedülálló erőként nemzetösszetartó erővé vált”. 
 
 
Ennek szellemében kerül sor Jászszentlászlón is nagy királyunk emlékének ápolására. A település ünnepségén 2018. június 25-én Bánhegyi Ferenc tart vetített képes előadást Szent László nemzetünk dicsősége és példaképe címmel.