Reprezentatív albumok

Reprezentatív albumok

Bánhegyi Ferenc – Ősz Gábor – Szabolcs Ottó:
Ezeréves Magyarország

Az Ezeréves Magyarország a magyar állam fennállásának 1000. évfordulójára készült. A magyarság múltja sokféle módon él tovább.
Gazdag történelmünknek színes áttekintését adja ez a gyönyörű kiadvány, amely gazdag és érdekes képanyaggal olvasmányos összefoglalása ezer évünk históriájának. Az Apáczai Kiadó 2000-ben, a kiadás évében minden általános és középiskolába elküldte ajándékba. Mindenkinek jó szívvel ajánlhatjuk, hogy ne hiányozzék senki könyvespolcáról.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bánhegyi Ferenc:
Kossuth Lajos azt üzente…

A Kossuth Lajos azt üzente… című könyvünk neves történelmi személyiségünk születésének 200. évfordulójára, 2002-ben jelent meg. Minden magyarnak tudnia kellene, miképp vált méltán világhírűvé ez a nagyszerű férfiú. Ebben nyújt segítséget a Kossuth Lajosról és koráról szóló kiadványunk.
A gyönyörű albumot rendkívül gazdag képanyag teszi változatossá. A szerző fényképezőgépével járt utána azoknak a helyszíneknek, ahol Kossuth Lajos megfordult, így az album azoknak is tartogathat meglepetéseket, akik úgy érzik, hogy avatott ismerői a kossuthi életműnek.

Bánhegyi Ferenc:
II. Rákóczi Ferenc

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kitörésének 300. évfordulóját 2003-ban ünnepeltük meg. Az Apáczai Kiadó II. Rákóczi Ferenc könyvével szerette volna törleszteni azt az adósságot, amellyel II. Rákóczi Ferenc személyiségének tartozunk. A Kossuth-könyvhöz hasonló felépítésű album gazdag képanyaggal, a szerző által készített fotókkal követi nyomon Rákóczi életútjának és a szabadságharc főbb eseményeinek helyszíneit. A kiadvány évek óta hasznos forrása a vetélkedőknek, előadásoknak, ünnepi megemlékezéseknek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bánhegyi Ferenc:
Gróf Széchenyi István

A Gróf Széchenyi István című könyvet közérthető stílusban alkotta meg a szerzője. Bevezetésként áttekinti a reformkor történeti előzményeit, és ismerteti a Széchenyi család változatos történetét. A közölt források, versek, naplórészletek, térképvázlatok, a csodálatos illusztrációk élményszerűvé teszik a fejezeteket. A díszes kötetet a Széchenyi emlékét őrző szobrok, emléktáblák, épületek, intézmények fotói zárják, tisztelegve a legnagyobb magyar emléke előtt.

Bánhegyi Ferenc:
A Hunyadiak dicsősége

2008-ban, Mátyás trónra lépésnek 550. évfordulójára és a reneszánsz év tiszteletére jelentettük meg A Hunyadiak dicsősége című, Jánosról és Mátyásról szóló kötetünket. Az első fejezet Hunyadi János életéről, történelmi tetteiről, jelentőségéről szól. A második fejezet Mátyás gyermekkorától haláláig követi történelmünk egyik legnagyobb uralkodójának életét, tetteit. A harmadik fejezet a két Hunyadi körül kialakult monda- és mesevilág legismertebb elemeit sorakoztatja fel. A szép és értékes illusztrációk mellett a szerző fotói gazdagítják a kötetet, melyekért Bautzentől Kolozsvárig, Prágától Bécsújhelyig, Jajcától Nyírbátoron keresztül Sajógömörig bejárta a valaha virágzó Mátyás birodalmát.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bánhegyi Ferenc:
Deák Ferenc – A haza bölcse

Deák Ferencet a tudása, a haza iránti elkötelezettsége, páratlan munkabírása történelmünk kimagasló személyiségévé tette. A magyar történelem legnagyobb alakjai között tartjuk számom, s neki is köszönhető, hogy a 19. századot az ezeregyszáz éves magyar történelem kiemelkedő időszakának tekintjük. Nem volt forradalmár, bár forradalmi tetteket hajtott végre. A magyar hazát a további lesüllyedéstől, a passzív ellenállás sehová sem vezető útjáról a reformkorban is főszerepet játszó Deák Ferenc vezetésével térítették le a korszak kiváló politikusai, művészei. A kötetet a szép és értékes illusztrációk mellett a szerző fotói egészítik ki, melyekért Pozsonytól Zsibóig, s a zalai táj Deák által ismert és szeretett falvaiig, Bécstől Balatonfüredig bejárta az országot és a távolabbi tájakat.