Október 6-i megemlékezés a Szellmann Házban

Október 6-i megemlékezés a Szellmann Házban

2019. október 6-án Budafok-Tétényben, a Szelmann Házban is megemlékeztünk a 170 évvel ezelőtt kivégzett Aradi mártírokról. Az október 6-ai program keretében egy másik, kerületi vonatkozású esemény felidézésére is sor került. Éppen 110 évvel ezelőtt, az aradi fekete napot követően 60 esztendő elteltével, 1909-ben zászlót bontott a Nagytétényi Iparoskör. A polgári átalakulás, az iparosodás, a művelődés, az iskoláztatás szélesedése az 1848-1849-es szabadságharcnak köszönhető. Az Aradon kivégzett tábornokok pedig életüket adták azért, hogy Magyarországon a régi rend ne térhessen vissza. 

Az előadó Bánhegyi Ferenc megemlítette azt is, hogy a 2019 őszén zajló elvadult kampány során már az aradi hős tábornokok dicsőségét is kikezdték. Többek között „elemzők” megemlítik, hogy a magukat magyarnak valló tábornokok között előfordult német, örmény, osztrák, szerb, horvát származású szabadságharcos is. Ez igaz, de az előadó véleménye szerint ebben éppen az a felemelő, a nemzetnek példát adó tett, hogy a Kárpát-medence lakosságának nagy része össze tudott fogni egy nemzeti cél érdekében. Napjaink történéseinek éppen ez a történelmi esemény ad példát, erőt ahhoz, hogy nemzetünk ellent tudjon állni a kívülről jövő támadásoknak.