Készülő könyvem tervezete

Készülő könyvem tervezete

Magyarország, mint oly sokszor az 1100 év során, most is bajban van: időnként igaztalan vádakkal és nemtelen eszközökkel támadják.

Milyen eseményekről lehetne említést tenni, melyről rendre bebizonyosodott, hogy hazugságra alapult és sok kárt okozott hazánknak?

Közülük legismertebb a trianoni tragédia.

Vannak azonban szép számmal más esetek is:

-A kalandozó magyarok megítélése.

-A honfoglalás bemutató rosszindulatú magyarázatok.

-A magyarok származása körüli másfél évszázados vita.

-Szent István országának azonnali német támadása.

-Kun László szerepe a Habsburgok megerősödésében.

-Az Árpád-házi irályok és családtagjaik elleni cselszövések.

-A vegyesházi királyok szerepe a magyar történelemben.

-Hunyadi János származása és szerepe a magyar és európai történelemben.

-Mátyás király uralkodása és országának szétesése.

-Mit csinált a legkeresztényebb francia király – I. Ferenc – a mohácsi csata idején?

-Miképpen „segítették” a franciák Magyarországot II. Rákóczi Ferenc, Napóleon hadjárata, vagy az 1848/49-es szabadságharc idején?

-Miért mondta Palmerston, a neves angol diplomata 1849-ben, miszerint: „A magyaroknak lehet, hogy igazuk van, de végezzenek velük gyorsan!”?

-Hogyan bántak az angolszászok és a franciák Magyarországgal az I. és a II. világháború idején és utána?

-Miért éppen Franciaországban kapott menedéket és villát a „vörös gróf” Károlyi?

-Miért éppen Jugoszláviában kapott menedéket és villát Károlyi hadügyminisztere, Linder Béla?

-Miért elfogadhatóbb a nyugati országoknak, kiváltképpen Franciaországnak egy Gyurcsányi, mint például OrbánViktor?

A felsorolás csak töredékes. Egészítse ki, aki tudja, hasonló fejezetekkel, illetve válaszokkal, s kiderül, hogy az eltelt 1100 év alatt hányszor támadták, gáncsolták, hazudtolták meg Magyarországot éppen azok, aki csak hasznot húztak belőlünk.

Bánhegyi Ferenc