Hunyadi Konferencia

Hunyadi Konferencia

Az Attila Hotel szervezésében és rendezésében 2020. február 22-én került sor a Hunyadi Konferenciára. Az eseményre Mátyás király születésének 577. évfordulója /1443. február 23./ alkalmából került sor. 

Az egész napos konferencián Bánhegyi Ferenc A Hunyadiak dicsősége című előadása is elhangzott. Az előadás témája, üzenete egybecsengett a többi előadó mondanivalójával, aminek lényege, hogy a két Hunyadi olyan példát adott Magyarországnak és Európának, amit ma sem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Ahogy jó fél évezreddel ezelőtt a magyaroknak harcolniuk kellett az iszlám török hódítók és a magyar trónra vágyó nyugati hatalmak ellen, úgy ma is hasonló a helyzet. Meg kell védenünk hazánkat és ezzel Európát is az iszlám arab hódítók és a magyar kormány munkáját minden eszközzel meghiúsítani szándékozó brüsszeli hatalmasságok ellen. 

Sok más érdekes történés (például a közben szerencsére leállított magyarokat gyalázó Hunyadi-film) mellett Hunyadi János származásának tucatnyi elmélete közül a székely származás mellett álltunk ki, amit bizonyítékok sora igazol.