A magyar történelem átvilágítása a Trianoni Békediktátum tükrében

A magyar történelem átvilágítása a Trianoni Békediktátum tükrében

A rendezvény helye: ÓPUSZTASZER, Nemzeti Történelmi Emlékpark
Ideje: 2020. augusztus 20. Szent István királyunk ünnepén
A tíz előadásból álló sorozat a Honfoglalástól 1920-ig azt boncolgatja, hogy a magyar etnikum katonai és civil lakosságának áldozatvállalása milyen arányban áll a Történelmi Magyarország területén élő nemzetiségi lakosság áldozat vállalásával. 
Az egyes témák előadói és az előadások címe 
(A járvány miatt az előadások kevés létszámú hallgatóság mellett videofelvételek céljából hangzottak el, amelyek angolra fordítva külföldre is eljutnak.)
Szántai Lajos: A magyarság emberáldozata 1000-1526 között. (25 perc)
Bánhegyi Ferenc: A Trianonhoz vezető út. Az iszlám előretörése, a Török Hódoltság pusztítása Magyarországon 1526-1699 között. (40 perc)
Domonkos László: A magyarság megpróbáltatásai a török idők végétől 1920-ig (35 perc)
Drábik János: A diktátum részleteinek és előkészületeinek leírása, mélyebb megvilágítása 1867-1920 között. (45 perc)
Gulyás László: A Horthy időszak revíziós politikája és sikerei (25 perc)
Kolek Zsolt: A felvidéki magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig (25 perc)
Botlik József: A kárpátaljai magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig (25 perc)
Vincze Gábor: Az erdélyi magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig (25 perc)
Andrási Attila: A délvidéki magyarság lelki és anyagi sérelmei 1920 óta napjainkig
Gecse Géza: A pánszlávizmus ideológiai szerepe a magyarság megcsonkításában és a külhoni magyarság gyötrésében.
Az előadások levezető elnöke és a napi program összegzője Kondor Katalin
Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít! Ezt állítja a Nemzetegyesítő Mozgalom!